Podielové fondy patria u nás k najobľúbenejším investíciám. Slováci majú v podielových fondoch zainvestovaných približne 8,5 miliardy eur. Okrem toho, ďalších 38 milárd uložených v banke, teda nezainvestovaných. O tom, prečo sa neoplatí sporiť cez banku, som už písal predčasom.

Podielové fondy sú obľúbené najmä kvôli možnosti investovať od malých súm, pričom ako investor môžem vlastniť kúsok globálneho akciového trhu. Investície mi riadi profesionálny portfólio manažér a tieto investície sú pomerne rýchlo speňažiteľné.

Trend sa však začína postupne meniť a slováci presúvajú svoje investície do tzv. ETF fondov. ETF fondy sú fondy voľne obchodovateľné na burze. Na rozdiel od podielových fondov sú z daňového hľadiska OSLOBODENÉ OD DANE z kapitálových výnosov.  Tá je v súčasnosti 19%. Podmienka je, aby ste držali cenný papier viac ako rok.

Hlavný rozdiel medzi podielovými a ETF

Hlavný rozdiel medzi podielovými a ETF fondmi je, že v prípade podielových fondov sa jedná o aktívne investovanie. Investície vyberá a spravuje portfólio manažér. Pri ETF ide o  investovanie pasívne. Práca manažéra v tomto prípade odpadá a fond iba kopíruje vybraný index. Tu treba povedať, že drvivá väčšina podielových fondov nedokáže prekonať výkonnosť indexov. Ak si teda vyberiete ETF fondy, môžete ušetriť nielen na poplatku za správu, ale dosiahnuť aj vyšší výnos.

Poplatku za správu sa úplne vyhnúť nedá, ale vo väčšine prípadov je oveľa nižší ako pri podielových fondoch. Pri výbere ,,cez koho” budete investovať do ETF, si treba všímať aj to, akú dostanete pridanú hodnotu. Máte teda na výber viac možností. Pre bežného človeka sa najlepšie javí využiť niektorého z obchodníkov s cennými papiermi, ktorí aj zároveň poskytujú službu aktívne riadeného portfólia. V takýchto prípadoch si investor nemusí lámať hlavu výberom konkrétnych fondov, sledovaním trhov či kontrolovaním svojich emócii. Tieto starosti mu odpadajú. Poplatok za správu sa v takomto prípade pohybuje niekde okolo 1% p.a.

Podobne ako u podielových fondov sa môžete stretnúť so vstupným poplatkom až do  výšky 5% z cieľovej sumy(z Vašich vkladaných prostriedkov). Tu však možno uplatniť zľavy a ak Vám niekto predáva produkt s maximálnym vstupným poplatkom, pošlite ho do kelu.

Niektorí obchodníci s cennými papiermi uplatňujú aj poplatok za výkonnosť vo výške 10%. Na tento poplatok si treba dať obzvlášť pozor, nakoľko vie do značnej miery ovplyvniť samotné výnosy a konečnú celkovú hodnotu zainvestovaných prostriedkov.

Ak plánujete aj vy presunúť svoje investície z podielových fondov do výhodnejších ETF a neviete ako na to, neváhajte ma kontaktovať. Bez vstupného poplatku, úplne zadarmo