Riziká pri investovaní

Investovanie sa častokrát spája so strachom. Strachom zo straty ťažko zarobených peňazí. Čo si budeme hovoriť. Najmä v tomto období sa musia mnohí obzvlášť snažiť, aby pokryli svoje záväzky a boja sa o každé euro.

Je prirodzené, že máme strach z nepoznaného. Bojíme sa toho čomu nerozumieme. Ľudia vnímajú investovanie ako rizikové, zložité a že to je len pre bohatých. Myslia si, že na investovanie treba jednak veľa peňazí a jednak, že bohatí si môžu dovoliť stratiť peniaze, veď ich predsa majú dosť.

Áno, investovanie so sebou prínáša určité riziko, určite však nie je nebezpečné. Ak človek pochopí jeho podstatu a dodržiava pár základných pravidiel, zistí, že investovanie je naozaj jednoduché a že investovať by mal naozaj každý – aj keby len 10 eur mesačne.

Pravdou je, že výnos a riziko idú so sebou ruka v ruke. Ak chcete majetok zhodnotiť, musíte podstúpiť riziko. Pokiaľ nie ste ochotní trochu riskovať, Vaše peniaze ,,zožerie“ inflácia.

Rizika sa netreba báť a treba ho vnímať ako podmienku nadpriemerných výnosov. Dobrou správou je, že riziko sa DÁ RIADIŤ!!! Treba dodržať jednoduché pravidlá.

Chcem podotknúť, že píšem o investovaní do akcii a dlhopisov(aj keď netvrdím, že tieto princípy sa nedajú aplikovať aj pri iných investičných nástrojoch).

Každý správny investičný proces začína definovaním investičných cieľov. Taký postup možno znie úsmevne, ale pomôže vám vyhnúť sa sklamaniu. Ku každému cieľu, vrátane toho investičného, vedie množstvo ciest, z ktorých každá nesie isté riziko, teda rôznu šancu príchodu do cieľa.

Vôbec prvým a jedným z najdôležitejších nástrojov riadenia rizika ešte pred začatím investovania je výber vhodnej skladby portfólia. Investícia sa prispôsobuje cieľu, jeho parametrom, podmienkam a charakteru investora ako investičný horizont, finančná situácia, očakávaný výnos a ochota podstúpiť riziko.

Podľa nich si investor volí správne zloženie investície (alokáciu), teda podiel rôznych tried aktív nesúcich rozličnú výnosovosť a rizikovosť. Všeobecne platí, že dlhopisy sú bezpečnejšou investíciou s menšími výkyvmi cien, ale aj s nižšími dlhodobými výnosmi a akcie sú rozkolísanejšou investíciou s vyššími dlhodobými výnosmi.

Samozrejme, investor musí stáť nohami na zemi a jeho očakávania musia byť reálne a dosiahnuteľné. Pravdepodobnosť naplnenia investičného cieľa by mala byť pri správnej skladbe investície čo najvyššia, teda jej riziko čo najnižšie.

Aké riziká teda investor podstupuje?

 

KREDITNÉ RIZIKO

Vzťahuje sa len na dlhopisy a iné dlhové cenné papiere ako zmenky, certifikáty a pod. Kreditné riziko predstavuje pravdepodobnosť nesplatenia celej istiny dlhopisu alebo nevyplatenia úroku (kupónu).

Príčiny nevyplatenia zodpovedajú podnikateľským rizikám. Každý dlžník si požičiava peniaze, aby ich investoval v podnikaní, z ktorého zákonite musí získať vložené prostriedky späť a navyše aj dohodnuté úroky. Pokiaľ sa mu to nepodarí, napĺňa sa kreditné riziko.

Najúčinnejšou metódou minimalizácie, až odstránenia rizika podnikania je široká diverzifikácia, teda rozloženie investície medzi veľký počet individuálnych cenných papierov. Nie teda len do jednej firmy.

RIZIKO ČLOVEKA A INVESTIČNEJ STRATÉGIE

I keď to väčšina z nás popiera, v živote sa riadime hlavne emóciami, ktoré sú najväčším nepriateľom investovania. Myslíme si, že naše rozhodovanie je racionálne, no primárne ho riadi psychika.

Najúčinnejším spôsobom odstránenia rizika človeka je pasívny prístup k investovaniu, tzn. investovanie do celého trhu bez aktívneho výberu cenných papierov a snahy načasovať nákup a predaj investícií.

TRHOVÉ RIZIKÁ

Môžeme ich označiť za prirodzené a úplne neodstrániteľné. V princípe sú však najmenej škodlivé pre vaše investície, pokiaľ dodržíte základné investičné pravidlá. Paradoxne sa systémových rizík obávame najviac.

O trhové riziko sa vždy postará čas. S predlžujúcim sa horizontom toto riziko klesá k nule. Finančné trhy sa vždy spamätali z každého prepadu a zakaždým siahli na nové maximá. Dostatočný čas je základnou a najdôležitejšou podmienkou úspešného investovania.

Trhové riziko je rovnako vhodné ošetriť pravidelným investovaním, vďaka ktorému nákupné ceny v čase priemerujeme. Pri poklese tak nakupujeme väčší počet akcií a zväčšujeme finančný majetok.

Najcitlivejšie vnímame práve pohyb hodnoty investície. Obavy v nás vyvoláva možný pokles cien držaných cenných papierov. No práve ich obchodovanie je obrovskou výhodou. Vďaka nemu vždy viete rýchlo zareagovať na zmenu vašej životnej situácie i zmenu samotnej investície.Kedykoľvek môžete investíciu predať, ale aj dokúpiť, v každom momente je férovo ocenená obrovským množstvom trhových účastníkov a vždy teda viete, ako trh vašu investíciu vníma.

My naopak podvedome a chybne preferujeme investície, ktorých hodnota sa nehýbe, napríklad súkromné emisie dlhopisov. Ktorá investícia však nesie väčšie riziko? Investícia do 5 tisíc najväčších svetových firiem s biliónovými obratmi pôsobiacimi v celom svete alebo pôžička lokálnej firme stavajúcej bytovku s minimálnym základným imaním a nulovým majetkom?

5 000 najväčších firiem nezmizne z mapy sveta. Pri dostatočne diverzifikovenej investícií nikdy nemôžete stratiť všetko a pokles hodnoty je vždy len dočasný. No keď raz skrachuje firma, ktorej ste požičali peniaze, a nevyplatí dlhopisy, stratené peniaze vám už nikto nevráti. Čo je teda rizikovejšou investíciou?

Ďalším užitočným nástrojom riadenia trhového rizika je už v úvode spomínaná správna alokácia (zloženie portfólia). Pokiaľ nie som ochotný znášať riziko a nezvládam výkyvy investícií, nemôžem očakávať vysoké výnosy. Rovnako pokiaľ nie som schopný dať investícií dostatočný čas, nemôžem investovať dynamicky.

Nejde ale o dôvody neinvestovať. Investovať vieme s rôznym rizikom. Portfóliá s väčším podielom dlhopisov sú vhodné na kratšie obdobie a pre opatrnejších investorov, lebo majú podstatne nižšiu kolísavosť hodnoty.

Záleží teda na Vás aké ciele si zvolíte, aké riziko ste schopný akceptovať, ako dlho chcete investovať a aký výnos od svojej investície očakávate. Ja odporúčam investovanie do nízkonákladových ETF fondov, kde sú Vaše výnosy oslobodené od dane s nízkymi správcovskými poplatkami. Ak bol tento článok pre Vás aj napriek mojej snahe zložitý alebo ste nenašli odpovede na Vaše otázky, prípadne ak máte záujem začať investovať, kľudne mi napíšte, rád odpoviem na Vaše otázky.