Bezpečné investovanie

Mnohí z Vás sa ma pýtajú či je investovanie bezpečné a či náhodou nemôžu prísť o všetky peniaze.

Rozumiem tejto otázke, ani ja som tomu na začiatku neveril. Človek sa väčšinou bojí toho, čomu nerozumie. Ako som sa však postupne vzdelával,hľadal a zisťoval, prišiel som na to, že neexistuje lepšia možnosť zhodnocovania a budovania majetku.

Častokrát mi tieto otázky kladú ľudia, ktorí už sporia cez podielové fondy v banke, čo ma dosť zaráža. Buď im to nebolo dobre vysvetlené, alebo nevedia o tom, že si vlastne nesporia ale investujú(aj keď je to forma sporenia). Ďalšia možnosť je, že ľudia bankám veria natoľko, že ,,vezmú“ hocičo, aj keby to vôbec nepotrebovali.

Poďme ale naspäť k téme.

Na obrázku nižšie vidíte schému, ktorá ukazuje, ako sa vaše peniaze investujú. Prostriedky posielané z vášho účtu idú na účet do depozitnej banky (ktorou môže byť napríklad aj ktorákoľvek z komerčných bánk na Slovensku) a odtiaľ priamo do podielového fondu.Ako sa investuje

Správca spravuje len chod fondu, teda určuje, kam sa peniaze investujú. Peniaze sa tak alokujú v nejakom pomere do rôznych aktív (dlhopisy, akcie, nehnuteľnosti a pod.). Správca sa vašich peňazí priamo nedotkne.

Na celý proces dohliada dennodenne Národná Banka Slovenska. Obrovskou výhodou oproti investovaniu cez investičné životné poistenie, je mnohonásobne nižší poplatok za všetky úkony spojené s investovaním. Tým pádom logicky dosahujete na svojom investičnom účte aj vyššie zhodnotenie vašich peňazí. K peniazom tiež máte prístup online cez webstánku alebo aplikáciu správcu. (Podobný prístup ako ako internet banking k bežnému účtu.)

Môžem prísť o svoje peniaze?

Mnoho ľudí má ešte stále zafixované prípady spojené so spoločnosťami ako BMG Invest a Drukos spred niekoľkých rokov. Ľudia sa nás preto často pýtajú – „čo ak spoločnosť skrachuje? Je to garantované? Nechcem prísť o svoje peniaze.“

Tu je nutné si uvedomiť, že toto boli nebankové spoločnosti, ktoré s podielovými fondami nemali nič spoločné. Ako som už spomenuli vyššie – vaše peniaze putujú na účet vedený v depozitnej banke a odtiaľ priamo do fondu. Správca nemá dosah na majetok vo fonde, a teda ani na vaše peniaze.

Ja však ľuďom rád ukazujem konkrétne dôkazy. Pozrime sa teda na to, čo stojí v zákone o kolektívnom investovaní č.203/2011, Prvá hlava, (4):

Majetok vo fonde je spoločným majetkom podielníkov. Majetok vo fonde nie je súčasťou majetku správcovskej spoločnosti. Podielový fond nie je právnickou osobou.

Taktiež Národná Banka Slovenska nepovolí správcovskej spoločnosti ukončiť svoju činnosť, kým nevyrovná majetok klientov.

A do tretice, skrachovať môže spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, komunálna spoločnosť, alebo iný typ obchodnej spoločnosti. Ale subjekt investovania, ktorý nie je právnickou (ani fyzickou) osobou, skrachovať ani nemá ako. To neznamená, že podielové fondy neprinášajú riziká spojené s podvodom, alebo krachom správcu. Jediné riziká investovania do podielových fondov sú spojené s turbulenciami na finančných trhoch. Na to, ako už isto viete, najlepší liek čas.

Po páde však prichádza rast a krátko nato fondy opäť prinášajú kladný výnos, a to výrazne väčší.

Tí, čo sa situácie nezľakli a investovali aj počas prepadov, nakoniec nakupovali podielové listy za lepšie ceny, čo sa odzrkadlilo na raste ich účtu pri opätovnom posilnení ekonomiky.

Nenechajte teda emócie, aby vás pripravili o zhodnotenie vašich peňazí. Poraďte sa so svojím finančným poradcom

Nenechajte teda emócie, aby vás pripravili o zhodnotenie vašich peňazí. Poraďte sa so svojim finančným poradcom