Obsah článku
  1. Netají identitu ani vazby
  2. Nepresviedča, ale vysvetľuje a informuje
  3. Má dobré referencie od klientov
  4. Zaujíma sa o vašu aktuálnu situáciu, potreby a plány do budúcnosti
  5. Je povinný preveriť vaše skúsenosti s finančným trhom
  6. Vyberie vám vhodné finančné produkty
  7. Dá vám dostatok času na rozhodnutie
  8. Buduje dlhodobý vzťah

Zistiť, či je finančný poradca čestný, je naozaj ťažké. Nájsť človeka, ktorému ide naozaj o Vás a zároveň je skvelým odborníkom je priam sizyfovská úloha. Tu je pár rád ako zistíte, či máte dobrého finančníka.

1. Dobrý finančný poradca netají identitu ani väzby

Okrem riadneho predstavenia sa, musí sprostredkovateľ povedať, pre ktorú organizáciu pracuje, a ktoré finančné inštitúcie či samostatného finančného agenta zastupuje. Ako potenciálnemu klientovi Vám musí umožniť preverenie tejto spolupráce.

2. Nepresviedča, ale vysvetľuje a informuje

Profesionálne pripravení poradcovia sú rozpoznateľní v prvom rade tým, že poskytnú sprostredkovanie finančného produktu až na základe poznania potrieb a znalostí občana. Dokážu sa pozrieť na príjmy a výdavky a podľa životnej situácie poradiť, aké finančné produkty pomôžu zaistiť životný štandard, postarať sa o bývanie atď.

3. Má dobré referencie od klientov

Finačného poradcu by Vám mal odporučiť známy, ktorému dôverujete. Častokrát už viete nájsť na internete aj hodnotenia od ostatných klientov.

referencie finančného poradcu

4. Zaujíma sa o vašu aktuálnu situáciu, potreby a plány do budúcnosti

Profesionálni finanční poradcovia v prvom rade preskúmajú postavenie klienta, jeho rodinné potreby, deti, zamestnanie, príjmy, náklady a dokážu postaviť efektívny finančný plán pre dosiahnutie očakávaných cieľov.
Je jedno, či je vašim cieľom nový byt, dovolenka alebo lepší dôchodok. Na takéto veci treba myslieť celé roky dopredu.

5. Je povinný preveriť vaše skúsenosti s finančným trhom

Na základe toho určí spôsob komunikácie tak, aby vám všetky odborné informácie boli zrozumiteľné a jasné.
Taktiež overí vhodnosť daného produktu a vaše znalosti. Inak povedané, ak vás niekto prehovára na rizikové investovanie, musí si najskôr overiť, že tomu rozumiete. Ak vám nie je jasné, do čoho idete, finančný poradca vám produkt ani nepredá.

6. Vyberie vám vhodné finančné produkty

Informuje, ktoré produkty nie sú pre vás vhodné vzhľadom na vaše finančné možnosti. Každé uzatvorenie zmluvy totiž predstavuje pre vás finančný záväzok.
Výška platieb musí zodpovedať finančným možnostiam klienta, nesmie byť sprostredkovaný produkt, ktorý klient nedokáže uhradiť vzhľadom na jeho príjmy.
Príkladom môžu byť podvodníci, ktorí predávali drahé finančné poistky dôchodcom. Benefity z týchto produktov však prichádzajú až po niekoľkých rokoch a klienti sa ich často ani nedožili.

 

7. Dá vám dostatok času na rozhodnutie

Za uzatvorenie zmluvy zodpovedá klient osobne a preto je dôležité, aby vstúpil do vzťahu, ktorému rozumie. Ak vytvára nátlak na rýchle a okamžité uzatvorenie zmluvy o finančnej službe, ide o neprofesionálne jednanie a takýchto finančných poradcov je najlepšie okamžite odmietnuť.

8. Dobrý finančný poradca buduje dlhodobý vzťah

Finančný poradca musí ponúknuť klientovi dlhodobú starostlivosť a servis. To znamená, že ho môžete kontaktovať vždy, keď to potrebujete.