Poistenie

Majte všetko poistené

Zabezpečte si svoj majetok, príjem a zdravie pred nečakanými situáciami. Porovnám Vám všetky dostupné možnosti poistenia.

Rizikové životné poistenie (ďalej len „rizikovka“) slúži na vykrytie výdavkov a poskytnutie relavantnej náhrady v prípade neočakávanej udalosti týkajúcej sa Vášho zdravia. Cieľom poistenia je byť poistený, nie sporiť. Poistenie má význam predovšetkým u tých, ktorí nemajú vybudovaný dostatočný kapitál, ktorý by ich kryl.


Prečo je lepšie použiť rizikové životné poistenie a nie invsetičné životné poistenie?

 • Máte možnosť aktuálne rizikové životné poistenie zrušiť a nahradiť ho novým a lacnejším životným poistením.
 • Máte možnosť kombinovať rizikové poistenia v prípade, že vaše aktuálne „nepokryje všetko“

Poistite si svoju nehnuteľnosť pred neočakávanými udalosťami. Poisťovne ponúkajú rozličné balíky, ktoré si môže majiteľ nehnuteľnosti prispôsobiť podľa potreby. Výber konkrétnych poistných udalostí ovplyvňuje najmä poloha nehnuteľnosti, jej pôvod či stav.

Čo pokrýva poistenie nehnuteľnosti?
 • Obvodové múry
 • Steny a stropy
 • Podlahy a dlažby
 • Vstavané skrine
 • Zabudované kuchynské linky
Aké škody rieši poistenie nehnuteľnosti?
 • Škody spôsobené prírodnými živlami (krupobitie, víchrica, záplavy, búrky, atď.)
 • Škody spôsobené pádom lietadla alebo nejakou explóziou vrátane výbuchu plynu
 • Rôzne vodovodné škody alebo škody spôsobené dôsledkami elektrického skratu
 • Rôzne škody na majetku, ktoré vznikli pri krádeži alebo v dôsledku vandalizmu
 • Škody na fasáde alebo izolácii stavby spôsobené vyčíňaním hmyzu a hlodavcov
Kým poistenie nehnuteľnosti sa stará hlavne o nehnuteľnú stránku nášho majetku, poistenie domácnosti chráni jeho hnuteľnú časť. Konkrétne sa jedná o zariadenie interiéru, o rôzne časti jeho vybavenia. Aj v tomto prípade poisťovne ponúkajú niekoľko variantov, ktoré umožňujú kombinovať rôzne druhy škôd a ich krytia. 
Čo pokrýva poistenie domácnosti?
 • Akýkoľvek nábytok
 • Domáce spotrebiče
 • Šperky a iné cennosti
 • Vzácne starožitnosti
Aké škody rieši poistenie domácnosti?
 • Škody spôsobené živelnými udalosťami
 • Škody spôsobené požiarmi či výbuchmi
 • Škody po vlámaní do bytu alebo domu
 • Skody na majetku spôsobené vandalmi
 • Špoškodenia spotrebičov v dôsledku skratu
 • Majetkovú ujmu po odcudzení cenností

Povinné zmluvné poistenie (skrátene PZP) sa vzťahuje na škody, ktoré vinný vodič spôsobí cudziemu vozidlu tretej osoby.

Príklad: Ponáhľaš sa, nedáš prednosť sprava a spôsobíš dopravnú nehodu. Keďže si na vine ty, tvoje PZP uhrádza škodu ostatných – v tomto prípade zničené auto druhého vodiča. Tvoje poškodené auto však PZP nekryje, oprava pôjde z tvojho vrecka. Inými slovami, PZP slúži na preplatenie škôd, ktoré spôsobíš niekomu inému než tebe.

Je tu však aj svetlejšia stránka – PZP v súčasnosti môžeš mať aj s benefitmi, ktoré sú štandardne kryté v havarijnom poistení – napr. škody spôsobené živelnou udalosťou alebo poistenie batožiny. Avšak samozrejme nie do takej výšky ako pri havarijnom poistení. Ceny povinného zmluvného poistenia sa na Slovensku pohybujú v hrubom rozmedzí 75 € – 145 €, závisí od poisťovne. PZP totiž síce prikazuje zákon, no časom sa z neho stal komerčný produkt a poisťovne sa navzájom predháňajú, kto dá lepšiu ponuku za výhodnejšiu cenu. Pri výbere sú dôležité cena a benefity, ktoré plynú z uzatvorenia zmluvy. Zväčša sú to poistené riziká vyplývajúce štandardne z havarijného poistenia, ako napríklad poistenie vodiča a posádky vozidla, poistenie batožiny alebo neuplatnenie amortizácie – kedy je škoda vozidla uhradená poškodenému v plnej cene náhradných dielov za vodiča.


Na aké konkrétne udalosti sa bežne vzťahuje PZP?
 • Škody spôsobené dopravnou nehodou tretím osobám
 • Škody na zdraví a náklady na ich liečbu či na usmrtení osôb
 • Škody pri poškodení, zničení, odcudzení a strate majetku
 • Náklady na právne zastupovanie poškodených pri vyššie vymenovaných situáciách

Je to dobrovoľný produkt, ktorí si mnohí Slováci obľúbili. Káždé havarijné pojistenie je odlišné, poisťovne majú zvyčajne dokonca viacero navzájom rozšírených produktov. Najpodstatnejšia súčasť je preplatenie havárie, vrátane vlastnej viny.

Vďaka tomuto poisteniu dokážete pokryť veci, ktoré PZP nepokrýva. Havarijné poistenie pokrýva taktiež živelné udalosti alebo stret so zverou. Čo však neriešiškody spôsobené umýselne či jazdu pod vplyvom alkoholu, drog alebo bez vodičšského prukazu. Toto poistenia sa vo vačšine prípadov uzatvára na rok dopredu s voproed danou sumou – a poistovne ich zvyčajne delia na viacero úrovní. Toto poistenie je možné uzavrieť na akékoľvek auto, avšak s tým musí poistovňa súhlasiť.


Havarijné poistenie kryje nasledujúce udalosti:
 • Škody spôsobené zavinenou alebo nezavinenou dopravnou haváriou alebo stretom so zvieraťom
 • Škody spôsobené krádežou alebo odcudzením vozidla či vandalizmom
 • Škody spôsobené živelnými udalosťami – povodeň, víchrica, zosuv pôdy

Cestovné poistenie by malo v prvom rade zopdovedať Vaším požiadavkom a potrebám. Každý kvalitný produkt cestovného poistenia obsahuje preplatenie liečebných základov v zahraničí (akútne ochorenia alebo úrazy) a repatriácia, t.j. prevoz imobilného pacienta alebo telesných pozostatkov na Slovensko.


Čo všetko si môžete pripoistiť?
 • Trvalé následky úrazu
 • Smrť úrazom
 • Batožina
 • Zodpovednosť za škodu
 • Storno zájazdu, či napr. cestu za dieťaťom alebo blízkym a pobyt v prípade jeho hospitalizácie

Napíšte mi alebo si rezervujte konzultáciu

Služby

Pomôžem Vám čo najvýhodnejšie si poisť rodinu, zdravie ale aj auto či osobné veci. Neváhajte ma kontaktovať na čísle

0905 964 769

Zadarmo E-book "Ako nenaletieť finančným upírom"
Zadajte Váš e-mail na odoberanie noviniek a presmerujeme Vás na stránku s e-bookom :)