Ešte keď som sa nevenoval finančnému sprostredkovaniu, častokrát som počul v mojom okolí, aké je super mať poistenie so sporením. Priznám sa, sám som si to myslel a mali sme doma takýchto zmlúv v tom čase niekoľko. Veď byť poistený a zároveň si sporiť nejaké peniaze. Znelo to skvelo.

Na trhu sa nachádzajú dva typy takýchto produktov. Kapitálové a investičné životné poistenie.

Kapitálové životné poistenie(KŽP) bolo obľúbené najmä v deväťdesiatych rokoch. Paniaze na zmluve kapitálového životného poistenia sa delia medzi krytie rizík a sporiacu časť. Tá sa zhodnocuje technickou úrokovou mierou, čo znamená, že už na začiatku poistenia viete, koľko peňazí na konci dostanete.

Pri investičnom živostnom(IŽP) poistení naopak na začiatku neviete koľko na konci dostanete, nakoľko sú peniaze investované do podielových fondov a výnos závisí od vývoja trhov. Je to v podstate mladší brat KŽP.

“Úhrada rizika je na takýchto zmluvách v poriadku, na to predsa poistenie slúži. Ale sporenie? Na to sú určené celkom iné nástroje.”

Poistenie so sporením sa na prvý pohľad javí ako niečo super, niečo, čo má ten najušľachtilejší zámer – kryť riziká a ešte k tomu aj sporiť. Ruku na srdce, koľkí z Vás so skvelým pocitom zadosťučinenia typu:,, som zodpovedný, myslím na budúcnosť, idem si aj sporiť”, podpisovali zmluvu, ku ktorej ste dostali emotívny prejav o tom, ako sa budete na dôchodku kúpať vo veľkom balíku peňazí a vlastne ste dostali minimum konštruktívnych informácii?

Ako to teda je?

V sporiacej zložke poisťovni poskytnete obnos peňazí. Poisťovňa však zo zákona nemôže nakladať sa Vašimi peniazmi(investovať), preto posiela peniaze správcovskej spoločnosti, ktorá peniaze investuje do niektorého z otvorených podielových fondov. A tu nastáva ten problém. Celé toto presúvanie Vašich peňazí niečo stojí a ten kto v tomto momente zarába, bohužiaľ nieste Vy.

Poplatky nejdem do podrobna rozoberať, pretože každá zmluva je iná a je rozdiel medzi KŽP a IŽP. Štandardne však na zmluve nájdeme poplatky ako je poplatok na počiatočné náklady, administratívny poplatok, poplatok za správu poisťovni, poplatok za správu manažerovi a depozitárovi alebo nákupný(vstupný) poplatok. Celkom dosť poplatkov na jednej zmluve že?

Štandardné náklady na takejto zmluve sa môžu vyšplhať až do výšky 8000 eur. Myslím, že každý z Vás by vedel, čo spraví s toľkými peniazmi.

No čo, máte aj vy doma nejaké? Stavím sa, že áno. Minimálne ho má niekto z Vašej užšej, či širšej rodiny. Podľa štatistík má takúto zmluvu, takmer každý druhý človek na Slovensku.

Čo s tým?

Je viacero spôsobov ako to vyriešiť, všetko závisí od konkrétneho prípadu. V niektorých sitáciách, najmä pri KŽP, ak sa blíži napríklad koniec zmluvy, je dobré zmluvu ponechať, prípadne ak sa zmenil počas trvania zmluvy zdravotný stav poisteného. Zo skúsenosti sa však väčšinou javí ako najlepšia možnosť takého zmluvy zrušiť. Po prepočte mi väčšinou klienti samy navrhnú tento krok. Najmä vtedy keď im ukážem, koľko na poplatkoch zaplatili doteraz a koľko by ešte zaplatili do konca zmluvy. Tieto zmluvy majú väčšinou aj viacero iných nedostatkov a hrozí Vám zbytočná strata peňazí.

Moja rada, keď chcete byť poistený a zároveň si chcete pravidelne odkladať nejaké peniaze, urobte to oddelene. Ako poistenie odporúčam rizikové životné poistenie, ktoré ponúka širokú variabilitu a platíte si len za riziká. Čo sa týka sporenia a investícií, v súčasnej dobe sú obľúbené najmä ETF fondy s nízkou nákladovosťou a po roku držania oslobodením od dane z výnosov.

Môj poradca mi založil poistenie so sporením čo teraz ? 

Možno sa teraz pýtate, ako to, že mi môj poradca založil takúto zmluvu? Veď je to môj najlepší kamarát… Priznám sa, nepoznám odpoveď. Možno išlo len o nevedomosť Vášho kamaráta, ktorý bol v nedeľu na školení a v pondelok Vám už uzatváral zmluvu. Alebo možno chcel len dobre zarobiť, keďže za takéto zmluvy sú najväčšie provízie. Naozaj neviem. Je pravda, že v minulosti boli takéto zmluvy, najmä čo sa týka KŽP, výhodné. Technická úroková miera bola na úrovni 4%, v niektorých poisťovniach dokonca 6%, čo bolo na tú dobu skvelé. Na trhu v tom čase prakticky neexistovalo nič lepšie.

Okey, to beriem. Ale prečo ešte aj dnes takéto zmluvy pribúdajú? Tomu naozaj nerozumiem. V čase, keď sú už dostupné informácie aj lepšie produkty. Záver si urobte samy.

Teraz už viete, že ak Vám bude niekto v budúcnosti ponúkať ,,poistenie so sporením”, pošlite ho ,,kadeľahšie”, aj keď je to Váš spolužiak zo strednej či najlepší kamarát. Alebo ho minimálne preškolte a vysvetlite mu, že takýmto spôsobom sa nesporí.

Práve ste dostali návod, ktorý Vám môže pomôcť ušetriť Vaše peniaze. Míňanie peňazí môže byť aj príjemná záležitosť, ale to len v prípade, že si kupujete niečo „pre radosť“. Ostatné nepotrebné platby a poplatky veľa radosti neprinášajú a práve tu mnohokrát zbytočne o peniaze prichádzame.

Ak máte doma aj Vy nejakú zmluvu IŽP alebo KŽP a pochybujete o jej výhodnosti, neváhajte sa na mňa obrátiť. Audit zmlúv je úplne zadarmo.