Ochrana osobných údajov

I. Základné ustanovenie

1. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných informácií a o voľnom pohybe týchto údajov (General Data Protection Regulation – GDPR), ustanoveniami Zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú, ako aj ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov a ochranu súkromia. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

2. Kontaktné údaje

meno: Mgr. art Ján Michalov

adresa: Javorová 48,  Dunajská Lužná

e-mail: janmichalov@prosight.sk

telefón: 0905 946 769

II. Zdroje a kategórie zpracovávaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe prihlásenie sa do newsletera alebo vyplnení kontaktného formulára:

meno a priezvisko

e-mailová adresa

telefón

III. Doba uchovávania údajov

1. Správca uchováva osobné údaje

    • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 540 dní, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
    • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobný údajov pre zasielanie noviniek pre newsletter,

IV. Spracovatelia osobných údajov

1. Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom, osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

    • poskytovateľ služby Mailchimp,
    • poskytovateľ služby Calendly,

V. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • právo na prístup k svojím osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania údajov podľa čl. 18 GDPR
 • právo na odstránenie osobných údajov podla čl. 17 GDPR
 • právo vzniesť námietku proti zpracovaniu podľa čl. 21 GDPR
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
 • právo odvolať súhlas so spracovaním údajov písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo na e-mail správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe

3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

VIII. Informácie o cookies

 1. Prevádzkovateľ používa na svojich webových stránkach janmichalov.sk cookies, aby mohol ich obsah a dizajn prispôsobiť preferenciám používateľa. Umožňuje tak uľahčenie navigácie a vysokú mieru užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sú miniatúrne súbory, ktoré sa ukladajú na pevný disk používateľa. Sú zložené z reťazca písmen a číslic, a teda používateľa neidentifikujú ako osobu. Cookies Prevádzkovateľovi pomáhajú aj pri identifikácii zvlášť populárnych oblastí internetovej ponuky. Tak môže obsahy internetových stránok cielene prispôsobiť potrebám používateľa a tým zlepšiť ponuku. Cookies sa môžu využívať na zistenie, či používateľ už zo svojho počítača navštívili internetové stránky. Identifikuje sa len cookie na počítači používateľa. V prípade súhlasu používateľa je možné uložiť osobné údaje do cookies, napríklad pre uľahčenie chráneného prístupu on-line, takže používateľ nemusí opakovane zadávať užívateľské ID a heslo.
 1. Údaje získané prostredníctvom internetových stránok za pomoci technológie „cookies“ môžu byť použité najmä na nasledovné účely:
   • zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci a používatelia stránok používajú stránky, ako napr. ktoré stránky sú navštevované najčastejšie alebo či návštevníci alebo používatelia stránok prijímajú správy o chybách atď.; tieto cookies sú používané najmä na vylepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií stránok
   • analyzovanie ako používatelia používajú internetové stránky za pomoci cookies a služby Google Analytics. Google spracováva údaje získané prostredníctvom internetových stránok v anonymnej podobe
   • pre online inzerciu, Prevádzkovateľ využíva okrem iného reklamné oznámenie zamerané na základe minulého správania, či niektorých demografických údajov

VIII. Záverečné ustanovenie

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia 19. 4. 2021.

Požiadavky na ochranu osobných údajov alebo spôsob ich spracúvania v našej spoločnosti, sa môžu v budúcnosti meniť alebo prestanú byť aktuálne. Z tohto dôvodu, si vyhradzujeme právo tieto zásady zmeniť. Každá zmena bude bezodkladne publikovaná na našich webových stránkach

Zadarmo E-book "Ako nenaletieť finančným upírom"
Zadajte Váš e-mail na odoberanie noviniek a presmerujeme Vás na stránku s e-bookom :)